_MG_5387.jpg
_MG_5219a.jpg
_MG_5191.jpg
_MG_5229.jpg
_MG_5287.jpg
Brevpapir-Mockup-Kunsten.jpg
_MG_5317.jpg
_MG_5348.jpg
Web-KapitelBillede.jpg
_MG_5387.jpg

Kunsten Design- guide


SCROLL DOWN

Kunsten Design- guide


VELKOMMEN TIL KUNSTENS ONLINE DESIGNGUIDE
OG DOWNLOADCENTER

Endvidere er vedlagt udvalgt strategisk materiale om  Kunsten,  herunder Kunstens brandplatform og en kvalitativ brugerundersøgelse gennemført i 2015.  

Online designguide og dens elementer er udviklet af Urgent.Agency. Spørgsmål? Kontakt Benjamin Wernery på bw@urgent.agency

Velkommen til Kunstens online designguide og downloadcenter. Her finder du alle de relevante principper og værktøjer, der udgør Kunstens brandidentitet. Designguiden kombinerer præsentation af centrale grafiske elementer - logo, skrifter, skiltning, opsætningsvejledning osv. - med eksempler på brug. Det er muligt at downloade relevante elementer og templates og lignende.  


_MG_5219a.jpg

Brandplatform


Brandplatform


BRANDPLATFORM OG STRATEGISK GRUNDLAG

 

Her finder du en kort præsentation af brandplatformen og dens elementer. Brandplatformen og de tilhørende brugerbehov kan inspirere og guide til udvikling af nye aktiviteter og evaluering af eksisterende.

I forbindelse med genåbningen af Kunsten blev der udviklet et nyt strategisk grundlag for Kunsten. Det er blandt andet kommet til udtryk i en brandplatform. 

_MG_5191.jpg

Design Elementer


Design Elementer


KUNSTEN LOGO

Logoet kommer i to udgaver - et stort og et lille.
I de tilfælde hvor logoet skal stå mindre end svarende til 10 pt. bruges  det lille logo, ellers bruges det store. Disse to logoer kommer desuden i positiv og negativ.
Kunsten logoet forekommer også i en stencileret udgave til udstansning samt i en kombination med
Utzon logoet.

Kunsten Stencil logo


UTZON LOGO


KUNSTEN + UTZON LOGO

I de tilfælde hvor Kunsten og Utzon Center står som fælles afsendere, benyttes en af disse to
logokombinationer.


KUNSTEN + MADS NØREGAARD LOGO


SKRIFTTYPER

Til venstre  ses de skrifttyper der benyttes til Kunstens identitet og til højre en beskrivelse af hvor samt et
eksempel på teksten i brug.

Skriftoversigt_Skriftoversigt.png

Eksempel på brug af skrift på et midlertidigt skilt

_MG_5316-crop.jpg

FLADE ELEMENTER

En stor del af den grafiske kommunikation  består af tre flader/skiver,  der  overlapper hinanden.
Dette gælder både midlertidig skiltning såvel som plakater, foldere, annoncer, web etc.
De tre flader er:

 Kontekst:

 Et materiale, der knytter enten til Kunsten selv eller en udstilling.

Kunst :

Et kunstværk, der repræsenterer en samlet udstilling, et portræt af en kunstner eller et foto fra kunsten.

Kommunikation:

 En farvet flade, hvor farven tager udgangspunkt i kunstværket, enten ved at skabe
dynamik eller lægge sig op ad farverne i værket. Denne flade indeholder også al information. Titel,
kunstner, dato etc.

Disse flader kan placeres i forhold til hinanden, kombineres og benyttes efter behov. 

Her ses eksempler på de forskellige flader, og på hvordan farver kan vælges ud fra kunstværker.

_MG_5229.jpg

Layout system


Layout system


OPSÆTNINGSPRINCIPPER FOR PLAKATER,
PUBLIKATIONER OG ANNONCER

Det grundlæggende princip for printet materiale er brugen af de tre flader: Kontekst, Kunst og Kommunikation.
De tre flader kan placeres og skaleres  frit i forhold til hinanden for at opnå et spændende layout. Typografien
bør altid have en høj kontrast mellem stor overskrift og mindre dato, logo og anden information. En tommelfinger-
regel er mellem 2/3 størrelse og 1/2 størrelse. Lille tekst og logo har samme størrelse.

Her ses eksempler på kompositioner med de tre elementer, eksempler på plakater, annoncer og foldere.


PLAKATEKSEMPLER


OPSÆTNINGSPRINCIPPER FOR ANNONCER OG WEBBANNERE


SÆSONPROGRAM EKSEMPEL

Hovedudstillingerne i sæsonprogrammet vises på forsiden 


FORMIDLINGSFOLDER EKSEMPEL

Formidlingsfolderens forside matcher kontekst og materiale, kommunikationsfarve og kunst (her portræt)  fra udstillingens identitet.  


SALGSPLAKATER

_MG_5287.jpg

Værksskilte


Værksskilte


VÆRKSKILTE FORMATER, MÅL OG SKRIFTER

Brevpapir-Mockup-Kunsten.jpg

Print & Skabeloner


Print & Skabeloner


FORMAT, MÅL & SKRIFTER FOR BREVPAPIR


VISITKORT

Visitkortene kommer i en række forskellige farver på forsiden. Flere farver og materialer kan tilføjes over tid, så de altid er foranderlige og sjove at give væk. 


KLUBKORT

Klubkortene har forskellige materialer printet på forsiden. Materialerne stammer fra Kunsten selv og forholder sig til de forskellige klubber.


AKTIVITETSKORT


DIALOGKORT


FAKTAKORT V1


FAKTAKORT V2


GENERISK TO GO PLAKAT

 

STICKER

 

POSER

Poserne har printet forskellige materialer på sig. Materialerne kan skifte  over tid og relatere til aktuelle udstillinger eller museet selv.  

Her ses et eksempel på en pose, der relaterer til Kunsten og har taget materialer fra bygningen.

_MG_5317.jpg

Midlertidig Skiltning


Midlertidig Skiltning


FORMATER PÅ MIDLERTIDIGE SKILTE OG VÆRKSKILTE

Skiltene har alle formatet 1X  x 1,5X.  I visse tilfælde kan der gåes bort fra dette:  ved specielle infoskilte  direkte monteret på
væggen, folie monteret på gulvet  og lignende.

Dansk og engelsk adskilles både på infoplader såvel som på værksskilte med forskellige skrifttyper: Dansk står i venstre spalte i
Programme Bold og engelsk i højre spalte i Programme Light Italic.

I tilfælde af at informationen er fordelt over to plader, står den samlede titel altid på  venstre plade og definerer spalternes højde for begge
plader. I dette tilfælde vil dansk stå på den venstre plade og engelsk på den højre i henholdsvis Programme  Bold og Programme Light Italic.

Her kan du downloade de allerede producerede skilte og bruge dem som skabeloner til nye plader.

Her ses en oversigt over skilteformater og eksempler på brug af de forskellige plader.

Midlertidige-Formater_Skriftoversigt-copy-7.png

EKSEMPLER PÅ SKILTEOPSÆTNINGER

De forskellige skilteformater kan benyttes og grupperes  i forskellige formationer efter behov. De kan enten stå
sammen og overlappe hinanden eller mere adspredt.

Disse måder at opstille pladerne på vil typisk blive brugt på infovæggen, men kan også benyttes ved specielle
udstillinger, hvor der ønskes at fremvise særlig meget tekst eller flere typer af information samtidigt.

Her ses et par eksempler:


IPAD LAYOUT SYSTEM TIL INFOVÆG


REFERENCE TIL PRODUCERET MATERIALE

_MG_5348.jpg

Fast Skiltning


Fast Skiltning


PIKTOGRAMMER

Piktogrammerne bruges i forskellige størrelser, alt efter hvor de placeres og hvilken funktion de har.

Piktogrammerne benyttes både til fast skiltning, som angiver stedspecifikke funktioner i huset såvel som elevatorer,
toiletter, garderobe og parkering, og så indgår de på oversigtskortet på infovæggen i indgangspartiet til museet.

Du kan her downloade alle faste skilte, både med piktogrammer og med tekst til produktion af messingskilte.

Her ses en liste over piktogrammer og deres funktioner:


SKILTEFORMATER

Faste skilte med piktogrammer følger faste kvadratiske størrelser som angivet herunder.


TEKSTSKILTE I MESSING

Faste skilte med  tekst benytter sig af den specialtegnede skrifttype: Programme Bold Alt Stencil. Skiltene  har samme højde
som de kvadratiske skilte, men varierer i bredde efter ordenes længde.

Disse skilte kan downloades sammen med piktogramskiltene i toppen af dette kapitel.

Her ses en liste over de producerede faste skilte  med tekst:


EKSEMPLER PÅ FASTE SKILTE I MESSING OG ALUMINIUM

Web-KapitelBillede.jpg

Webdesign


Webdesign


DESKTOP: Forside med Slider indeholdende aktuelle udstillinger


DESKTOP: Forside med Menu aktiveret

Kunsten-Web-v4-tilDDG-13.png

DESKTOP: Udstillingsside


Desktop: Infoside


Desktop: Filtreringsside


Ipad: forside med udstillinger vertikalt og horisontalt

Kunsten-Web-v4-tilDDG-02.png

IPAD: MENU FOLDET UD


IPAD:  Udstillingsside


IPHONE: Forside, menu, artikelside, filtreringsside